Kampaaniad

Siia lehele on koondatud ülevaade Maanteeameti liiklusohutuse ennetuskampaaniatest. Liiklejate liiklusteadmiste tõstmiseks, hoiakute, ohutute liiklusharjumuste ning käitumisnormide kujundamiseks korraldab Maanteeamet aastaringselt ennetuskampaaniaid erinevatel liiklusohutust puudutavatel teemadel. Probleemteemadeks on piirkiiruse ületamine, joobes sõidukijuhtimine, kõrvalised tegevused autoroolis, turvavarustus, enda nähtavaks tegemise võimalused ning väsimus.

Kampaaniad

Grid view Table view